Minskad förlust för Boozt Foto: Montage/istockphoto

Minskad förlust för Boozt

Publicerad 2018-05-17 08:16:00

Rapport E-handelsbolaget Boozt redovisar ett resultat efter skatt på -11,2 miljoner kr för det första kvartalet 2018 (-17,9). Resultatet per aktie uppgick till -0,20 kr (-0,38).

Nettoomsättningen uppgick till 552 miljoner kronor (421). Den organiska tillväxten uppgick till 31,3 procent, mot en nettoomsättningstillväxt på 37,8 procent i det fjärde kvartalet.

Bruttoresultatet blev 216 miljoner kr (187) vilket gav en bruttomarginal på 39,1 procent (44,4).

Rörelseresultatet blev -6,4 miljoner kr (-26,1) och rörelsemarginalen var -1,2 procent (-6,2).

Bolaget höjer sin prognos för 2018 års nettoomsättningstillväxt till "mer än 33 procent", från "mer än 30 procent" den 27 februari.

Boozts höjda tillväxtprognos baseras på stark utveckling och positiva valutaeffekter, skriver vd Hermann Haraldsson i torsdagens kvartalsrapport.

"Baserat på den starka utvecklingen och positiva valutaeffekter höjer vi vår tillväxtprognos till över 33 procents tillväxt för året. Vi fortsätter att se en starkare tillväxt mot slutet av året då produktkategorierna växlar upp tillväxttakten och nya varumärken lanseras", skriver han.

Boozt omsatte 2 147 miljoner kr de senaste 12 månaderna, och tillväxten under det första kvartalet i år var 31 procent.

Det första kvartalets bruttomarginal minskade dock mer än 5 procentenheter till 39,1 från 44,4 procent, och den underliggande rörelsemarginalen försvagades till -0,7 från -0,6 procent för bolaget i kvartalet.

"I jämförelse med Q1 2017 påverkades bruttomarginalen negativt av en försenad fullprisförsäljning av vårkollektionen på grund av det kalla vädret, en lägre andel lönsamma kampanjvaror som Q1 2017 genererade en högre bruttomarginal och det avslutade kommissionsförsäljningsavtalet med Ecco", skriver Hermann Haraldsson om bruttomarginaltappet.

Boozt upprepar trots det sin lönsamhetsprognos från i februari om en justerad rörelsemarginal (ebit) 2018 som blir "något förbättrad från 2,4 procent".

2017 uppnåddes 2,2 procent justerat och -2,3 procent rapporterat, enligt torsdagens kvartalsrapport.

Direkt