Boliden värd 188 kr

Datum: 2007-09-04 09:14

Neutral

Boliden

Goldman Sachs upprepar sin neutrala syn på Boliden.

Goldman Sachs upprepar sin neutrala syn på Boliden. Riktkursen skruvas upp från 165- till 188 kronor på 12-månaders sikt. Bakom höjningen ligger höjda råvaruprognoser och uppdaterade valutaantaganden. Prognosen för vinst per aktie höjs till 19,31 kronor från 18,33 kronor 2007 samt till 21,58 kronor från 18,91 kronor 2008.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,85 kr
Riktkurs:
188 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser