Boliden värd 134 kr

Datum: 2007-10-31 19:09

Erik Penser FK råder sina kunder att köpa Boliden.

Erik Penser höjer rekommendation till köp efter kursfallet. Penser höjer rekommendationen för Boliden till köp från tidigare neutral men sänker riktkursen till 134 kronor - från 143 kronor.

Penser drar ner sina estimat för året med elva procent. Trots detta menar man att aktien fallit allt för mycket. Större delen av nedjusteringen i prognosen härrör till högre kostnader för underhållstopp och lägre brutna halter och högre räntekostnader än vad vi tidigare räknat med, skriver Penser. För 2008 justeras prognosen för vinsten per aktie ned med 11 procent från 19,40 kr till 17,25 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
112,125 kr
Riktkurs:
134 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser