Boliden klart bättre än väntat - gör extrautdelning Foto: Boliden

Boliden klart bättre än väntat - gör extrautdelning

Publicerad 2018-02-14 08:00:00

Rapport Boliden rapporterar ett resultat klart över förväntan. Gruv- och smältverksbolaget vill också göra en extrautdelning som dock är mindre än vad förhandsspekulationerna visade.

Bolidens resultat före skatt blev 3.030 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.540 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 13.619 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 12.878 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 2.912 miljoner kronor. Marknaden förväntningar låg här på 2.448 miljoner.

Omvärderingen av processlager uppgick till +179 miljoner kronor. Analytikerna hade förväntat sig en effekt på +146 miljoner kronor.

Föreslår extrautdelning

I enlighet med förhandsspekulationerna föreslår Bolidens styrelse en extrautdelning för 2017.

Boliden föreslås en total utdelning om 14:00 kronor per aktie, där 8:25 kronor är ordinarie och 5:75 kronor är att betrakta som extra.

Analytikerna hade väntat sig totalt drygt 15 kronor i total utdelning per aktie, enligt SME Direkt. Ordinarie väntades uppgå till 8:45 kronor och förväntningarna vad gäller den extra utdelningen låg på 7:29 kronor.

"Boliden har genererat betydande kassaflöden under det senaste året och den finansiella ställningen är stark. Nettoskuldsättningsgraden var vid årsskiftet 11 procent vilket innebär att balansräkningen är starkare än Bolidens mål på 20 procent under en högkonjunktur", motiverar Boliden extrautdelningen i ett separat pressmeddelande och betonar att extrautdelningen görs "utan att riskera möjligheten att hantera försämrade marknadsvillkor och att finansiera ytterligare tillväxt".

Den extra utdelningen sker genom ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.

Förslaget innebär att Boliden kommer att betala ut drygt 3,8 miljarder kronor till aktieägarna.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Boliden