Boliden en kursdubblare

Datum: 2004-03-03 09:51

Erik Penser FK anser att Bolidens värdering är attraktiv.

Erik Penser FK anser att Bolidens värdering är attraktiv och pekar bland annat på att dagens metallpriser kommer att slå igenom i bolagets resultat. Mäklarfirman menar att trots låg dollarkurs kommer vinsten i år bli mycket hög. Vid nuvarande metall- och valutakurser är p/e-talet 5,3. Erik Penser FK menar att aktien är en potentiell kursdubblare.
Kurs då rekommendationen gavs:
40,25 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser