Boliden bättre än index

Datum: 2006-08-11 10:36

Bättre än index

Boliden

Carnegie rekommenderar bättre än index för Boliden.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Boliden efter kvartalsrapporten. Trots att de producerade volymerna var mindre än förväntat var vinsten och kassaflödet i linje med förväntningarna tack vare ett starkt stöd från priserna, enligt Carnegie. Produktionen borde vara starkare under andra halvåret och utsikterna för metallpriserna ger ett enormt stöd åt vinsterna framöver, enligt Carnegie. Boliden har också potential till utdelning vid slutet av året då balansräkningen kommer att bli överkapitaliserad, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 21,60 kronor för 2006 och 23,50 kronor för 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
126,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser