Bolagets akuta kris över

Datum: 2009-11-13 10:00

Fondkommissionären

Fondkommissionären Erik Penser bibehåller sin köprekommendation efter B&B Tools Q209/10 rapport. Rörelseresultat som uppgick till 71 msek översteg både Erik Pensers och marknadens förväntningar. Den akuta kris som företag befann sig verkar vara över då den organiska omsättningsminskningen minskade under det senaste kvartalet jämfört med kvartalet innan. Rörelsemarginalen förbättrades till 3,9 % från 2,4 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
86,25 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser