Bolaget tror på stark tillväxt framöver

Datum: 2010-03-29 17:24

Asien

Asien har gått riktigt bra för Elekta de senaste tolv månaderna, men en orderökning på 52 %. Kina representerar numer en tredjedel av bolagets försäljning Asien, eller 6 % av bolagets totala försäljning. Elektas CFO meddelade förra veckan att Asien fortsatt kommer att vara den starkast växande marknaden för bolaget och att tillväxten uppgår till 15-20 % under 2010/11. Verksamheten i Kina växer med 40 % och att den kinesiska marknaden växer med en takt om 20 %. Den amerikanska marknaden bör vända till en positiv tillväxt under den senare delen av 2010. Antagligen är även hälsovårdsreformen i USA positiv då antalet personer i systemet väntas öka. CFO:n menade också på att vinsttillväxten bör accelerera under 2010/11 och stöds av en stark orderbok. Handelsbanken förutspår en vinsttillväxt om 10,7 % för 2010/11 (konsensus: 8,3 %). Banken poängterar dock att detta är försiktigt räknat eftersom det inte var några stora överraskningar under Q4 09/10e, så bör vinsttillväxtestimaten öka till cirka 12 % på årsbasis. Elekta ser inget omedelbart hot gentemot Varians nya instrument för stereotaktiskt radiokirurgi (Trilogy Mx). Systemet kombinerar Varians äldre Trilogisystem och nya tillbehör. Även om Elekta ser begränsad risk vid lanseringen av Trilogy Mx så förväntar sig bolaget att detta kommer att få effekter i marknaden. Handelsbanken upprepar rekommendationen Köp och förväntar sig att se upprevideringar bland konsensus framöver.
Kurs då rekommendationen gavs:
200,25 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser