Bolaget övertygar starkt

Datum: 2010-02-01 11:11

Autoliv

Autoliv presenterade ett starkare resultat än väntat för det fjärde kvartalet. Försäljning ökade, jämfört med 2008, med 40 % vilket var 3,5 % procentenheter än Handelsbanken Capital Markets förväntat sig. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 10,8 % vilket var 1,7 %-enheter bättre än bankens prognos. Den starka utvecklingen gör att Handelsbanken ökar tron om att bolaget kommer att fortsätta kapitalisera på svagare konkurrenter, tillväxt i u-länder och en förbättrad produktivitet. Bolaget har nu en marknadsandel som uppgår till 40 % av bilsäkerhetsmarknaden och bör kunna utnyttja en strukturell tillväxt inom branschen. Handelsbankens prognoser höjs efter rapporten, försäljningsprognosen höjs med 5,7 % för 2010. Högre försäljning och bättre hävstång gör att de även höjer EBIT-prognosen med 32 % för 2010.
Kurs då rekommendationen gavs:
331,25 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser