Bolaget kan nu dra nytta av sin omstrukturering

Datum: 2010-09-14 17:02

Evli

Evli Bank upprepar rekommendation Köp för Trelleborg och har höjt riktkursen till 84 kronor, från tidigare 72 kronor. Banken konstaterar att bolaget var tidigt ute med omstruktureringen av dess Automotivedivision och att bolaget nu kan åtnjuta de fördelar som dessa åtgärder innebär. 27 % av bolagets produktionskapacitet finns nu utanför västra Europa och Nordamerika, jämfört med 20 % av försäljningen. Evli skriver att Trelleborg är väl förberedda för ytterligare omsvängning i försäljningen mot tillväxtmarknader med stegvis goda marginaler som följd. EBIT-estimaten är höjda med 15 % för 2011 och med 17 % för 2012.
Kurs då rekommendationen gavs:
54,95 kr
Riktkurs:
84 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser