BofA/ML sänker rek

Datum: 2017-05-26 16:30

Neutral

Kinnevik B

STOCKHOLM (Direkt) Det råder för närvarande begränsade förutsättningar för uppvärdering av Kinnevik-aktien, eftersom substansrabatten inte tycks vara på väg ned, de noterade innehaven kan väntas utvecklas sidledes, och det råder fortsatt osäkerhet kring bolagets investeringsstrategi - som nu tycks luta åt att fokusera mer på noterade än onoterade tillgångar.

Det bedömer Bank of America/Merrill Lynch (BofA/ML) i en analys daterad 26 maj, där rekommendationen sänks till neutral från köp och riktkursen från 275 till 265 kronor.

"Investeringsstrategin utvecklas och verkar i allt högre utsträckning gå mot noterat, vilket vi inte anser vara Kinneviks historiska expertområde", skriver banken apropå Com Hem-köpet nyligen, och påpekar att Kinnevik har en högst begränsad historik som "stockpicker". Investerare har snarare köpt Kinnevik på bolagets förmåga att utveckla onoterade tillgångar, anser BofA/ML.

Investeringen väcker även frågor kring vad som är Kinneviks långsiktiga strategi, och frågan är om det stämmer att Kinnevik kommer att fortsätta med sin hittillsvarande strategi - något den sedan snart ett halvår tillförordnade vd:n sedan har sagt i flera sammanhang.

"Vi väntar oss att utnämnandet av en ny vd kommer att hjälpa till att skingra osäkerheten kring långsiktig strategi", heter det i analysen.

BofA/ML betecknar vidare Global Fashion Groups resultat under det första kvartalet, något som publicerades i onsdags, som ojämnt.

Dock får Com Hem-investeringen ett relativt bra betyg rent operationellt (även om ordet "defensivt" används): här skulle synergier med andra Kinnevikinnehav kunna tänkas uppstå på en föränderlig svensk marknad.

"Com Hem har tydligt uttryckt intresse för att expandera till mobila nätverk, vilket möjliggörs med Kinneviks ägarskap och vore i linje med utvecklingen i Europa", skriver banken och lovordar Kinneviks strategiska positionering i telekombranschen.

Kinnevik var ned 0,7 procent till drygt 239 kronor vid 16.30-tiden på fredagen. OMXS30 var samtidigt ned 0,2 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
240,8 kr
Riktkurs:
265 kr

Rekommendation från: BofA/ML

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser