Bli inte blåst av Morphic

Datum: 2007-03-08 22:39

Sälj

Amasten

Affärsvärldens råd är att sälja av aktierna i Morphic.

Vindkraftbolaget beskrivs både som uppumpat och som ett förhoppningsbolag. Att teckna sig i nyemissionen innebär enligt tidningen en risk att bli blåst. Förhållandet mellan risk och vinst förefaller vara mest på nedsidan på nuvarande nivåer, skriver Affärsvärlden.
Kurs då rekommendationen gavs:
24,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser