Bioteknik med potential

Datum: 2008-12-10 10:39

Affärsvärlden köprekommenderar Medivir.

Medivir siktar på att bli ett nytt läkemedelsbolag inriktat på specialistprodukter och egen försäljning. Lipsovir blir enligt tidningen sannolikt ingen jätteprodukt, men royaltyintäkterna på kanske 300-400 miljoner kr årligen skulle räcka till för att finansiera den fortsatta forskningen. Det mest intressanta projektet anses vara en substans mot hepatit C som spås kunna ge minst dubbelt så mycket.
Kurs då rekommendationen gavs:
48,7 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser