Biogaia fullvärderat

Datum: 2007-06-11 10:19

Neutral

BioGaia B

Mycket talar enligt Börsinsikt för Biogaia de närmaste åren.

Den långsiktige får rådet att med gott samvete behålla sina aktier som ett inslag i en diversifierad portfölj. Den sammantagna rekommendationen stannar dock på neutral då värderingen bedöms se rimlig ut. Det motiverade värdet är 45 kr per aktie. Börsinsikt räknar med att Biogaia kan leva upp till de ljusa utsikterna och spår att bolaget 2009 når ett rörelseresultat på över 60 miljoner kr, vilket utan räntebärande skulder och med stora förlustavdrag ger ett P/E-tal på 12-13.
Kurs då rekommendationen gavs:
129,625 kr
Riktkurs:
45 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser