Billiga vitvaror

Datum: 2006-06-12 10:54

Börsveckan menar att det är märkesrea i Electrolux.

Efter avknoppningen värderas resterande Electrolux till knappt 28 miljarder kr. Det bedöms vara riktigt lågt om vitvarornas fjolårsvinst på 4 miljarder kr före skatt och engångsposter är en uthållig nivå. Börsveckan varnar dock för konkurrens och prispress, men behåller köprådet.
Kurs då rekommendationen gavs:
95,625 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser