Billiga läkemedel

Datum: 2008-12-10 11:01

Köp

Orexo

Orexo är lågt värderat och får därför rekommendationen köp av Affärsvärlden.

Bioteknikbolaget siktar på att bli ett nytt läkemedelsbolag inriktat på specialistprodukter och egen försäljning. Orexo har en bra finansiell ställning och behöver sannolikt inte be aktieägarna om påfyllning.
Kurs då rekommendationen gavs:
38 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser