Billig och välskött

Datum: 2008-04-01 17:33

Placera.nu ser ett köpläge i Kabe på 3-6 månaders sikt.

Baserat på en tillväxt i år på 5 procent och en oförändrad marginal spås årets resultat hamna på omkring 9,30 kr per aktie. Det ger ett p/e-tal på 10. Det bedöms vara en låg värdering för ett så stabilt och välskött företag som Kabe. Det svenska husvagnsbeståndet uppges vara föråldrat och alla prognoser indikerar en fortsatt bra tillväxt de närmaste åren.
Kurs då rekommendationen gavs:
94,75 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Placera.nu

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser