Billig men säljvärd

Datum: 2008-09-01 10:21

Sälj

JM

Börsveckan sätter sälj på byggbolaget JM.

Räknat på innevarande års förväntade resultat runt 17 kronor per aktie handlas JM på p/e 4,5. Vid en vinsthalvering stiger p/e-talet till 8,5, vilket fortfarande ses som lågt med tanke på att aktien ger en direktavkastning på 7 procent. En uppenbar risk bedöms dock vara att intresset för aktien inte vaknar till liv förrän bostadsmarknaden visar tecken på att stabiliseras. Därför är Börsveckan avvaktande till aktien, den låga värderingen till trots.
Kurs då rekommendationen gavs:
75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser