Billig gas spräcker prisbubbla i olja

Billig gas spräcker prisbubbla i olja

Publicerad 2012-05-16 07:00:00

Krönika Ett av hoten mot konjunkturen ser ut att vara på väg att undanröjas. Ny teknik för att utvinna gas talar för billigare olja.

Har du hört talas om oljebubblan? Troligtvis inte. Det höga oljepriset beskrivs sällan som en bubbla, utan mer som en ofrånkomlig effekt av en ständigt minskad tillgång på fossila bränslen. Det här handlar inte heller om den långsiktiga utvecklingen, utan om den näraliggande, ett till två år framåt. Då börjar nämligen oljepriset se ut som en bubbla.

Låt mig förklara. Det senaste året har framför allt två faktorer diskuterats som orsak till att oljepriset vid två tillfällen toppat på 125 dollar per fat (Brent): den ”arabiska våren” och kärnkraftskrisen i Iran. När främst Libyen och Egypten kastades in i en oväntad demokratirevolution förra vintern, stördes oljeproduktionen och oljepriset steg.

När därtill västvärlden nyligen införde handelsrestriktioner mot Iran, som i sin tur hotade med att stänga av det transportviktiga Hormuzsundet, då slog oljan rekord igen. Båda dessa riskfaktorer har nu dämpats, vilket talar för en återgång till lägre prisnivåer.

Det är emellertid inte den viktigaste faktorn. Den viktigaste stavas ”shale gas”, eller skiffergas på svenska. Det är en ny teknik för utvinning av naturgas ur berg, som framför allt slagit rot i USA. Genom att under högt tryck spruta ner vatten blandat med kemikalier, pressas gasen ur skifferlagret. USA har därtill ett väl utbyggt transportsystem för gas, varför gasen snabbt kunnat nå ut till konsumenterna.

Gasproduktionen börjar få stor betydelse och har redan medfört positiva effekter på den amerikanska handelsbalansen. Råoljeimporten har gått ner nästan 30 procent på mindre än ett år.

Dessutom är gasen billig. Fram till i början av 2009 hade det amerikanska gas- och oljepriset följts åt under lång tid, men från början av 2009 har oljan stigit och gaspriset fallit. Om oljan hade följt gaspriset, skulle ett fat olja i dag kosta 25 dollar, inte 125. Därför ökar nu den amerikanska konsumtionen av gas.

Framgångarna på hemmaplan har fått den amerikanska gasbranschen att planera för export. Det bör kunna bli framgångsrikt. En av de stora importörerna är nämligen Japan, som efter kärnkraftskatastrofen för ett år sedan stängt av 53 av totalt 54 kärnkraftverk och ersatt med både olja och gas. Det har ökat energiimporten markant och sannolikt bidragit till att pressa upp oljepriset.

I Japan ligger gaspriset nästan tio gånger högre än i USA, varav ungefär hälften förklaras av höga transportkostnader (gasen måste kylas ned kraftigt för att bli flytande). Om Japan börjar använda billig amerikansk gas, då hotas oljepriset ytterligare.

Utvecklingen går nu mycket fort. Det märks exempelvis i skillnaden mellan den så kallade Brentoljan, där prissättningen styrs av Nordsjöolja, och å andra sidan den amerikanska oljekvaliteten WTI, som framför allt styrs av produktionen i Mexikanska golfen.

Fram till 2006 låg Brentoljans pris regelmässigt under WTI, men från början av 2011 har Brentoljan legat markant över. Det är ytterligare ett tecken på att den amerikanska skiffergasen nu börjar hota den ”självklara” prisuppgången på olja.

 

Krönikan ursprungligen publicerad i Placeringsguiden 5/2012


Du har väl inte missat Placeringsguiden på Facebook?

Klicka här för att prenumerera på Placeringsguiden - Sveriges snabbast växande affärsmagasin

Peter Malmqvist Aktieanalytiker

Peter Malmqvist