Billeruds samtliga produkter nära femårshögsta

Datum: 2010-10-05 14:51

Handelsbankens

Handelsbankens Capital Markets syn på pristrenden 2005-10 indikerar att marknadspriserna för i princip alla av Billeruds produkter är redan eller nära femårshögsta. Medan bolagets egna priser följer marknadspris med en eftersläpande effekt, förväntar sig Handelsbanken att bolagets produktpriser kommer att toppa under andra halvåret 2010, vilket innebär begränsad potential framöver. Virkeskostnaderna står för 35 % av Billeruds totala kostnader. Då de svenska och baltiska virkeskostnaderna förväntas stiga 10-12 % under 2011e, kommer troligen bolagets vinster att minska. Vidare har bolaget hedgat en relativt låg andel (20 %) of dess kassaflöde 2011e, vilket innebär betydande negativa valutaeffekter nästa år. Handelsbanken sänker sina EPS-estimat 2011-12e med 20 % för att reflektera inputkostnadsökningar och valutaeffekter, och bankens estimat är nu 18-23 % under konsensus EBIT. Riktkursen sänks också med 10 kronor till 60 kronor och rekommendationen sänks från tidigare Köp till Öka.
Kurs då rekommendationen gavs:
49,9 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser