Billerud fortsätter upp

Datum: 2003-01-27 15:37

Veckans Affärer är fortsatt förtjusta i Billerud-aktien.

Billeruds vinst för år 2002 bör nästan hamna i nivå med 2001 års 1181 miljoner kr. VA menar att med prishöjningar, samordningsvinster i hamn, en stigande massapristrend samt valutasäkringar bör 2003 års resultat bli runt miljarden kr. Tillsammans med en konjunkturuppgång ser det ljust ut även i ett längre perspektiv. Tidningen rekommenderar fortsatt långsiktigt köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
97 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser