Bilia är intressant

Datum: 2007-09-25 22:29

Stockpicker höjer rekommendationen till Köp i Bilia med riktkurs 145 kr.

Insideraktiviteten i Bilia har varit stor på senare tid, skriver analysbladet som menar att insiderköpen kan antyda att en bättring kan komma under det andra halvåret. Bilia anses dock inte handlas till någon låg värdering med tanke på vinst- och omsättningstillväxten, men med starka kassaflöden bedöms dock aktieägarna kunna förvänta sig utskiftning av kapital utöver återköpen. Ett bud på Bilia från en större aktör som vill etablera sig i Skandinavien ser Stockpicker som möjligt. För innevarande år spås en vinst per aktie om 7,50 kr, vilket innebär att aktien handlas till p/e 15. Stockpicker anser att en placering i Bilia är intressant med tanke på den stabila verksamheten och höga direktavkastningen.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,75 kr
Riktkurs:
145 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser