Bevaka New Wave

Datum: 2002-06-10 22:08

Avvakta

New Wave B

Dagens Industri menar att det verkar ha gått grus i New Waves maskineri.

New Wave har drabbats av sviktande lönsamhet, och Dagens Industri rekommenderar att man avvaktar för att se hur ledningen löser problemen som uppstått efter deras missar. Tidningen skriver att bolag med så stark tillväxt som varit fallet nästan alltid stöter på problem, och dessa tar oftast för ledningen oväntat lång tid att komma förbi. P/E-talet är 13 och DI anser att man bör bevaka aktien då den snabbt kan bli köpvärd igen om tillväxten fortsätter och vinsten kommer tillbaka.
Kurs då rekommendationen gavs:
145 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser