Betydande uppsida i Sagax

Datum: 2005-03-29 15:06

Börsveckan ser en hög risk i Sagax, men också en stor uppsida.

Fastighetsbolaget spås i år tjäna ca 3 kr per aktie. Förlustavdragen gör att man kan bortse från skatt, så P/E-talet blir 9. Belåningen i dotterbolagen är hög, men då moderbolaget saknar borgensåtaganden bedöms den finansiella risken inte vara så farlig.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,3 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser