Betydande råmaterialsprisrisk

Datum: 2010-01-19 12:55

Sämre än index

Electrolux B

Cheuvreux

Cheuvreux förväntar sig att intäkterna under det fjärde kvartalet uppgår till 28 304 MSEK. Detta förutsätter dock att priserna varit stabila under Q4. Det verkar som att volymerna i USA under den viktiga Thanksgiving-perioden har varit goda, men att det var drivet av rabatter. Den största risken är att Electrolux kommer att understryka att prispressen återkommer framöver, vilket Cheuvreux anser vara väldigt negativt för aktiekursutvecklingen. Vidare tror investmentbanken att råmaterialspriserna kommer vara aningen högre framöver. Bankens estimat för EBIT ligger på 2 287 MSEK med 8,1 % i marginal exkluderat kostnader på 1 070 MSEK, vilket är i linje med marginalen för det tredje kvartalet. Trots att inte marginalen förbättrats under kvartalet, tror banken att bra volymer och fortsatt lågt stålpris borde innebära att vinsterna ökar trots högre marknadsföringskostnader. Utdelningen beräknas landa på 4 kronor per aktie, vilket är i linje med bolagets utdelningspolicy om 30 % av nettovinsten. Cheuvreux förväntar sig dock inte att det finns kapacitet för en extrautdelning. Detta framgick av Cheuvreuxs nyhetsbrev daterat den 18 januari.
Kurs då rekommendationen gavs:
183,3 kr
Riktkurs:
185 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser