Betsson klart aptitligt

Datum: 2007-09-20 12:34

Hög tillväxt, stigande vinster, tämligen låg värdering samt rejäl direktavkastning. Det är vad som får Stockpicker att ge Betsson rekommendationen öka.

Utifrån idag kända fakta har analysföretaget svårt att se en vinstnivå understigande 4,50 kr per aktie på helåret. Inledningsvis sätts en riktkurs på 70 kr, vilket motsvarar ett p/e-tal på 14. Stockpicker utgår från vinstantaganden motsvarande 4,75 kr per aktie utökat med den förväntade utdelningen om 3 - 3,50 kr. Vinstnivån oaktat eventuella strukturaffärer spås dock öka med tvåsiffriga tal, vilket innebär att p/e-talet på 2008 års prognos sjunker ned mot ensiffriga tal. Det bedöms vara klart aptitligt.
Kurs då rekommendationen gavs:
61,75 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser