Betsson ungefär som väntat Foto: TT

Betsson ungefär som väntat

Publicerad 2016-02-05 08:18:00

Rapport Speloperatören Betssons intäkter uppgick till 1 041 miljoner kr i det fjärde kvartalet, exakt vad som var förväntat, enligt SME Direkt.

Bruttoresultatet summerade till 671 miljoner. Väntat där var 770 miljoner.

I resultatet ingår dock en kostnad på totalt 112,5 miljoner kronor avseende överföring till tyska myndigheter. Betsson meddelade detta den 3 februari, efter SME Direkt hade samlat in konsensus för det fjärde kvartalet. Därför är resultatjämförelserna inte rakt av jämförbara.

Rörelseresultatet uppgick till 174 miljoner kronor (253) och rörelsemarginalen uppgick till 16,7 procent (31,0).

Det för engångsposter justerade operativa rörelseresultatet uppgick till 278 miljoner kronor (218).

Direkt