Besparingar lyfter Electrolux

Datum: 2001-02-14 16:43

Danske Securities justerar upp rekommendationen till köp i Electrolux.

Resultatet för Elektrolux låg i linje med Danske Securities förväntnigar. I samband med bolagets rapport meddelade Electrolux också att man lanserar ett besparingsprogram, vilket analyshuset ser positivt på. Elektrolux tillhör den kategori av företag som arbetar med stabila kassaflöden och goda vinster, vilket Danske Bank anser är av hög betydelse. Vinstprognosen för året ligger på 13,70 kronor per aktie och rekommendationen köp ges med en motiverad kurs på 179 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
156 kr
Riktkurs:
179 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser