Beräknas signera stororder i Chile 2010

Datum: 2010-01-28 14:45

Neutral

Skanska B

Skanska

Skanska har nått ”preferred bidder” för ett motorvägsprojekt i Chile. Det är nu bara diskussioner tillsammans med den chilenska regeringen om den slutgiltiga designen och finansieringen. Ledningen väntar sig att affären avslutas i slutet av 2010. Det estimerade ordervärdet är på 2,1-2,5 MDRSEK, vilket bokförs då det slutgiltiga kontraktet signeras (tidigast Q4 10). Carnegies nuvarande estimat för orderingången är 4 MDRSEK för Skanska Latin America så detta räknas som en stor order. Skanskas investering i projektet hamnar troligtvis i intervallet 500-700 MSEK.
Kurs då rekommendationen gavs:
114 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser