Behåll TeliaSonera

Datum: 2003-05-09 10:35

Finska Mandatum anser att kunderna skall behålla sina positioner i TeliaSonera.

Mandatum anser att TeliaSonera överraskande med ett mycket starkt resultat. Detta trots att försäljningen var svagare än vad mäklarfirman räknat med. Mandatum menar att bolaget klarat sig bra genom den kräftgång som den nordiska marknaden genomgått. Sett till värderingen (på EV/EBITDA nivå) så ligger bolaget ungefär på det europeiska snittet. Trots att vissa farhågor nu försvunnit menar Mandatum att aktien inte kommer att gå bättre än index, men rekommenderar samtidigt kunderna att behålla aktien. Riktkursen sätts till 31,90 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
31,4 kr
Riktkurs:
31,9 kr

Rekommendation från: Mandatum

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser