Behåll TeliaSonera

Datum: 2003-05-30 09:00

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att behålla TeliaSonera.

Hagströmer & Qviberg har analyserat TeliaSoneras balansräkning och menar att det finns potential för en rejäl extrautdelning till bolagets ägare under nästa år. 2004 spår H&Q att bolaget skulle kunna dela ut så mycket som 50 miljarder kronor, eller hela tio kronor per aktie utan att räntetäckningsgraden blir alarmerande låg. Detta i kombination med de operationella förbättringarna i bolaget medför att nedsidan i aktien är liten. I år spås en vinst på 1,23 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
31,3 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser