Behåll Telia

Datum: 2002-04-04 09:52

Telias samgående med finska Sonera bra ur strategisk synvinkel, menar Danske Securities.

Fusionen av de båda bolagen är ett bra äktenskap, bland annat eftersom teleoperatörerna behöver bli större för att kunna bära de allt större forskningskostnader som är förknippade med de nya 3G-näten, enligt Danske Securities. Banken ställer sig dock frågande till storleken på de synergier som bolagen lovat. Det stora kursfallet bäddar för en kommande uppgång men det finns fortsatt risk då såväl den svenska som den finska staten skall sälja aktier i det nya bolaget. Nästa år spås en vinst på 1,52 kronor. Banken rekommenderar sina kunder att behålla aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,4 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser