Behåll Swedbank

Datum: 2008-04-01 13:00

Behåll

Swedbank A

SEB rekommenderar behåll i Swedbank

SEB sänker rekommendationen för Swedbank till behåll från tidigare köp med riktkurs 180 kronor. Skälet till sänkningen är den svaga sentimentsindikatorn för Lettland som publicerades igår och om den historiska korrelationen håller i sig kan det innbära att BNP tillväxten bromsar in från 8 procent under fjärde kvartalet 2007 till bara 2 procent andra kvartalet 2008, enligt SEB. En så dramatisk inbromsning är inte önskvärd och ökar risken för kreditförluster för banken i Baltikum, enligt SEB. Dessutom justeras estimatet för vinst per aktie ned med 5 procent för de kommande två åren, enligt SEB
Kurs då rekommendationen gavs:
170,75 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser