Behåll Swedbank

Datum: 2009-04-24 11:47

Behåll

Swedbank A

Penser rekommenderar behåll i Swedbank

Penser rekommenderar behåll i Swedbank Rapporten för det första kvartalet var svag, enligt Penser. Rörelseresultatet rasade till -3357 miljoner kronor mot väntade 693 miljoner kronor enligt konsensus, enligt Penser. Räntenettot blev 5083 miljoner kronor mot konsensus på 5659 miljoner kronor, enligt Penser. Kreditförlusterna var mycket värre än väntat och ökade till 6845 miljoner kronor mot förväntade 3014 miljoner kronor, enligt Penser. Rapporten indikerar att kreditförlusterna kommer öka för de svenska bankerna de närmaste kvartalen, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
43,3 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser