Behåll Swedbank

Datum: 2009-09-18 10:39

Behåll

Swedbank A

Erik Penser Bank rekommenderar behåll i Swedbank.

Erik Penser Bank rekommenderar behåll i Swedbank med riktkurs 60 kronor. Villkoren i företrädesemissionen är 1:2, där en ny stamaktie får tecknas per två befintliga (såväl stam- som preferensaktier), enligt Penser Teckningskursen blir 39 kronor och emissionen ger ett kapitaltillskott på 15,1 miljarder kronor, enligt Penser. Avstämningsdag blir 18 september och teckningsperioden 21 september till 7 oktober, enligt Penser. Teckningskursen motsvarar en implicit rabatt om cirka 40 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande a teckningsrätt baserad på stängningskurs den 11 september, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,75 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser