Behåll Swedbank

Datum: 2009-10-20 11:32

Behåll

Swedbank A

Erik Penser Bank rekommenderar behåll i Swedbank

Erik Penser Bank rekommenderar behåll i Swedbank med riktkurs 60 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten visade att räntenettot blev i stort sett i linje med förväntningarna, provisionsnettot blev något högre än väntat, men netto finansiella transaktioner blev 87 miljoner kronor mot väntade 651 miljoner kronor, enligt Penser. Kreditförlusterna var något högre än väntat och rörelseresultatet blev sämre än väntat, enligt Penser. Banken upprepar också att reserveringsnivåerna i den baltiska kreditportföljen kommer att bli lägre i andra halvåret 2009 jämfört med första halvåret, enligt Penser. Utvecklingen i den svenska kreditportföljen fortsätter att vara mycket solid och kreditförlustreserveringarna sjönk i det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet vilket bekräftar en god kreditkvalitet, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
65,5 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser