Behåll Stora Enso

Datum: 2009-10-19 12:20

Standard & Poor’s Equity Research rkeommenderar behåll i Stora Enso

S& P Equity Research rekommenderar behåll/avvakta i Stora Enso men riktkursen höjs till 53 kronor från tidigare 49 kronor. Riktkurshöjningen kommer av att ändringar har gjorts i estimaten för kapitalinvesteringar och mot bakgrund av högre multiplar för Stora Ensos sektorkollegor, enlligt S& P Equity Research.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,875 kr
Riktkurs:
53 kr

Rekommendation från: Standard & Poor

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser