Behåll SSAB

Datum: 2009-04-16 11:45

Behåll

SSAB A

Deutsche Bank rekommenderar behåll i SSAB

Deutsche Bank sänker rekommendationen i SSAB till behåll från tidigare köp och riktkursen sänks samtidigt till 95 kronor från tidigare 100 kronor. Pris- och volymantaganden på stål har justerats ned mot bakgrund av den pågående globala konjunkturnedgången, enligt Deutsche Bank. Prognoserna för priset på varmvalsat stål i USA och Europa har sänkts med 14 respektive 7 procent för åren 2009-2010 och stålpriset i Tyskland har sänkts till 500 från 550 dollar per ton för 2009, enligt Deutsche Bank. Dessutom förväntas SSABs volymer komma att sjunka med 35 procent i år jämfört med 2008, enligt Deutsche Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
81 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Deutsche Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser