Behåll SKF

Datum: 2008-05-30 12:34

Behåll

SKF B

Citigroup rekommenderar behåll i SKF

Citigroup upprepar rekommendationen behåll i SKF. Genom att ta ut högre priser och genom ökad produktivitet bör SKF kunna motverka den negativa effekten av stigande kostnader för insatsvaror, enligt Citigroup. Marginalerna och resultatet lär dock ändå komma under press under det andra kvartalet och bli sämre än under samma kvartalet ett år tidigare bland annat på grund av negativa valutaeffekter på omkring 200 miljoner kronor, enligt Citigroup. Däremot bekräftade bolaget under kapitalmarknadsdagen att östeuropa fortfarande är starkt och att handelsklimatet i stort är stabilt, enligt Citigroup. Dock är konjunkturläget fortfarande osäkert och vinsterna pressas fortfarande av råvarukostnader och valutaeffekter, enligt Citigroup.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,75 kr

Rekommendation från: Citigroup

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser