Behåll SKF

Datum: 2008-12-10 12:28

Behåll

SKF B

SEB rekommenderar behåll i SKF

SEB rekommenderar behåll i SKF. Produktionsvolymen av personbilar i SKFs viktigaste marknader kommer att vara ner 20-30 procent i fjärde kvartalet, enligt SEB. Därtill har SKF extra stor exponering mot de mest problematiska segmenten, exempelvis SUV-bilar från GM, Ford och Chrysler, enligt SEB. En rad andra viktiga kundgrupper har också drabbats av oväntat snabb nedgång i efterfrågan, enligt SEB. Dessutom bedöms efterfrågetappet varit så kraftigt och snabbt att lagernivåerna byggts upp ytterligare, vilket får till följd att första kvartalet 2009 blir ännu värre, enligt SEB. Vinstprognosen för fjärde kvartalet justeras ned med 20 procent, motsvarande 4 procent för helåret 2008, enligt SEB. Prognoserna för 2009 och 2010 bibehålles dock i princip oförändrade, enligt SEB. Till följd av det försämrade marknadsläget bedömer vi att bolaget kommer presentera besparingsprogram som kostar 500 miljoner kronor i fjärde kvartalet och ytterligare lika mycket 2009, enligt SEB. Aktien är fundamentalt lågt värderad, trots de negativa utsikterna på kort sikt, enligt SEB.
Kurs då rekommendationen gavs:
68,25 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser