Behåll Skanska

Datum: 2002-03-19 09:22

Behåll

Skanska B

Hagströmer & Qviberg sänker nu sin rekommendation på Skanska från öka till behåll.

Mäklarfirman anser att Skanskas rapport för fjolåret var i princip i linje med förväntningarna, efter rensning av jämförelsestörande poster. H&Q bedömer nu att marknadens prognoser ligger för innevarande år ligger väl högt. På kort sikt finns det utrymme för negativa reaktioner på de kommande rapporterna spår H&Q. Detta leder till att rekommendationen sänkt till behåll.
Kurs då rekommendationen gavs:
79 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser