Behåll SEB

Datum: 2009-07-20 12:14

Behåll

SEB C

Penser rekommenderar behåll i SEB

Penser rekommenderar behåll i SEB med riktkurs 36 kronor. Rapporten för det andra kvartalet visade ett rörelseresultat på 618 miljoner kronor mot väntade 2407 miljoner kronor enligt konsensus, enligt Penser. Underliggande var resultatet 600 miljoner kronor bättre än väntat, enligt Penser. Räntenettot blev 5370 miljoner kronor mot konsensusförväntningarna på 5709 miljoner kronor, enligt Penser. Provisionsnettot blev 3802 miljoner kronor mot förväntade 3316 miljoner kronor, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
36,9 kr
Riktkurs:
36 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser