Behåll Sandvik

Datum: 2009-07-20 12:25

Behåll

Sandvik

S&P rekommenderar behåll i Sandvik

S&P behåller rekommendationen behåll i Sandvik men riktkursen höjs till 65 kronor från tidigare 60 kronor efter kvartalsrapporten. Utan volymökningar kommer nästa år att vara fortsatt tufft för Sandvik, med låg lönsamhet och ett "breakeven" kassaflöde, enligt S&P. Det finns dock positiva tecken på att volymerna kan börja återhämta sig 2010, speciellt inom affärsområdet Tooling, enligt S&P. En eventuell återhämtning i efterfrågan bör få omedelbar effekt på Sandviks orderingång, enligt S&P. Estimaten för Sandviks EBIT och vinst per aktie helåret 2010 höjs med hänvisning till starkare volymer och bättre marginalutsikter samt full effekt av kostnadsbesparingar, enligt S&P. Med estimatjusteringarna för 2010 ligger S&P klart över det konsensus som gällde inför andra kvartalets rapport, men konsensus förväntas revideras upp med mellan 10 och 25 procent för 2010, enligt S&P.
Kurs då rekommendationen gavs:
64,625 kr
Riktkurs:
65 kr

Rekommendation från: Standard & Poor

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser