Behåll Nokia

Datum: 2002-04-22 07:53

ING Barrings rekommenderar sina kunder att behålla Nokia.

ING Barrings behåller sin rekommendation att öka. Riktkursen sänks till 192 kronor från tidigare 210 kronor. Detta då vinstestimaten justerats ned efter att banken inte längre ser ett lika optimistiskt framtidsscenario. I år spås en vinst på 8,27 kronor och nästa år väntas vinsten öka till 8,74 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
233 kr
Riktkurs:
192 kr

Rekommendation från: ING Barrings

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser