Behåll New Wave Group

Datum: 2008-04-22 10:53

Behåll

New Wave B

Glitnir rekommenderar behåll i New Wave Group

Glitnir upprepar rekommendationen behåll i New Wave Group med riktkurs 43 kronor efter kvartalsrapporten. Den huvudsakliga positiva faktorn i rapporten var att den organiska tillväxten ökade med 8 procent under kvartalet på grund av god utveckling i norden och Europa, enligt Glitnir. Däremot är utvecklingen i USA svag och lagernivåerna är fortfarande höga på 50% av omsättningen, enligt Glitnir. Med förväntade ökade räntekostnader och låga marginaler kommer bolaget sannolikt inte att nå målet om högre vinst under 2008, enligt Glitnir. Aktien handlas inte på en aggressiv nivå, men det är inte det enda bolaget i sektorn med låg värdering, enligt Glitnir. Vinst per aktie förväntas bli 3,23 kronor för 2008 och 3,93 kronor för 2009, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
42,1 kr
Riktkurs:
43 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser