Behåll H&M

Datum: 2004-07-06 16:54

Behåll

H&M B

Dresdner Kleinwort Wasserstein sänker sin rekommendation på H&M till behåll från tidigare öka.

Sedan Q2-rapporten har aktien gått bättre än marknaden drivet av en stark bruttomarginal och positiva USA-resultat. Kursuppgången medför att aktien inte lägre ter sig så attraktivt värderad, vilket föranleder sänkningen av rekommendationen. Riktkursen ligger kvar på 205 kronor. Banken menar att de nordiska länderna visar tecken på mognad och samtidigt som Sverige och Tyskland (som står för 40 % av försäljningen) är i ett negativt territorium blir det svårare för H&M att visa att man fortsatt är kapabla att nå en vinst-per-aktie- tillväxt på 15 procent, på medellång sikt och därefter. Sett till årets prognos är p/e-talet 22,3. På 2005 samt 2006 års vinstprognoser är p/e-talen 19,7 respektive 17.
Kurs då rekommendationen gavs:
192,75 kr
Riktkurs:
205 kr

Rekommendation från: Dresdner Kleinwort Wasserstein

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser