Behåll Föreningssparbanken

Datum: 2002-09-24 00:29

Behåll

Swedbank A

Danske Securities upprepar sin rekommendation att behålls Föreningssparbanken.

Affären får enligt Danske endast en liten effekt på resultatet men är strategiskt riktigt då det stärker Föreningssparbankens position i Stockholm samtidigt som den framtida intjäningsförmågan spås bli något högre på grund av vissa synergier. För 2003 höjs estimatet för vinsten per aktie till 11,19 kronor, vilket är en ökning på ynka fem öre och för 2004 till 11,60 kronor från 11,52.
Kurs då rekommendationen gavs:
97,5 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser