Behåll Ericsson

Datum: 2003-02-06 09:04

Behåll

Ericsson B

Svensknorska ABG Sundal Collier upprepar sin behåll rekommendation på Ericsson.

ABG Sundal Collier anser att kassaflödet samt orderingången var i linje med vad firman väntat sig. Dock var såväl omsättning som resultatet sämre än prognostiserat. Systemdelen påverkades negativt av allt för höga kostnader för forskning och utveckling, menar mäklarfirman som vidare menar att Ericsson är på rätt väg när det gäller att minska sina fasta kostnader. Rapporten leder till att estimaten justeras ned för de kommande åren. I år väntas en förlust på 22 öre per aktie. 2004 samt 2005 väntas vinster på 22 respektive 24 öre. Även försäljningsprognosen för kommande år sänks, främst beroende på att den svaga dollarkursen påverkar bolaget negativt. Riktkursen justeras ned från 8 till 7 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
5,6 kr
Riktkurs:
7 kr

Rekommendation från: ABG Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser