Behåll Ericsson

Datum: 2004-02-10 11:06

Behåll

Ericsson B

Alfred Berg rekommenderar sina kunder att behålla Ericsson.

Alfred Berg rekommenderar sina kunder att behålla Ericsson, efter bolagets bokslutsrapport. Rapporten har föranlett mäklarfirman att inta en mer positiv ställning till Ericsson. Alfred Berg flaggar dock för att WCDMA kan komma att pressa Ericssons marginaler under årets andra halva. Riktkursen höjs till 16 kronor. 2004 och 2005 spås vinster per aktie på 46 respektive 78 öre.
Kurs då rekommendationen gavs:
19,85 kr
Riktkurs:
16 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser