Behåll Ericsson

Datum: 2006-10-25 13:45

Behåll

Ericsson B

Nordea rekommenderar behåll för Ericsson.

Nordea rekommenderar behåll för Ericsson med riktkurs 28 kronor efter kvartalsrapporten. Omsättningen inom Ericssons tjänsteverksamhet förväntas öka kraftigt, enligt Nordea. Marginalerna däremot kommer att påverkas negativt av ökad konkurrens och förändrad affärsmix, enligt Nordea. Ericsson kommer att kunna dra fördel av sin starka ställning inom mobilsystem under de närmaste två åren, enligt Nordea. Till riskerna hör marginal- och omsättningsförsämringar samt en vikande efterfrågan för Sony Ericssons produkter, enligt Nordea. Vinst per aktie förväntas bli 1,57 kronor för 2006 och 1,76 kronor för 2007, enligt Nordea.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,55 kr
Riktkurs:
28 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser